AEROBICMANIA – Sportovní akce a kongresy Brno

Aerobicmania Convention Days

Termín

11.–12. 10. 2020


Lektoři

 • Anastasia Alexandridi [GR]
 • Gabriela Vlková [IT / CZ]
 • Doro Szczypka [PL]
 • Iva Mojžíšková [CZ]
 • Lenka Velínská [CZ]
 • Roman Ondrášek [CZ]

Místo

MY FIT Studio
tř. Kapitána Jaroše 7b
Brno

Cena

 • 1 den 1.190 Kč
 • 2 dny 2.190 Kč
 • Cena zahrnuje certifikát, pitný režim a dárek.

Registrace

Registrujte se e-mailem. Online registrace nebudou spuštěny.

Všeobecné obchodní podmínky

Pořadatelem akce je MY FIT studio, s. r. o., IČO: 017 61 765, se sídlem tř. Kapitána Jaroše 7b, Brno. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na výše uvedenou akci. Podmínky jsou platné od 1. srpna 2019. Aktualizace těchto podmínek může proběhnout kdykoliv a změna bude uveřejněna online na této internetové stránce.

 1. Registrace je platná okamžikem zaplacení vstupného (hotovostní úhrady na pobočce, připsáním na bankovní účet). Při hotovostní úhradě na pobočce je možno uplatnit poukázky SODEXO, EDENRED a CHEQUE DEJERE.
 2. Splatnost vstupného je 5 kalendářních dnů od data registrace. Snížná cena vstupného je platná v případě úhrady do termínu splatnosti.
 3. Uhrazené vstupné je nevratné.
 4. Registrace je převoditelná na jinou osobu.
 5. Vrácení vstupného podléhá individuální žádosti a posouzení pořadatelem, a to pouze v případě závažných důvodů. Na vrácení není právní nárok a rozhodnutí pořadatele je konečné.
 6. V případě výhry vstupenky v pořadatelem pořádaných soutěžích, se vstupné nevrací. Stále je však možno vstupenku převést na jinou osobu.
 7. Na akci budou pořizovány audiovizuální materiály určené k dokumentaci a propagaci pořadatele. Registrací souhlasíte s jejich pořízením a využíváním k propagaci akce či budoucích akcí pořadatele na dobu neurčitou.
 8. Registrací potvrzujete, že je Váš zdravotní stav odpovídající charakteru akce, a že v rámci akce budete svůj zdravotní stav respektovat.
 9. Pořadatel nenese odpovědnost za zranění vzniklá v průběhu akce.
 10. Pořadatel nenese odpovědnost za ztracené či poškozené donesené věci účastníků.
 11. Pořadatel uděluje účastníkům souhlas s pořízením audiovizuálních materiálů pro vlastní potřebu. Účastník bude respektovat individuální zákazy jejich pořizování, bude-li k tomu pořadatelem vyzván.
 12. Osobní údaje uvedené v registraci bude pořadatel zpracovávat v rámci spotřebitelského vztahu, k čemuž není vyžadován samostatný souhlas.
 13. Udělíte-li souhlas s využitím osobních údajů k marketingovým účelům formou newsletteru nebo SMS, udělujete jej pořadateli jakožto správci osobních údajů. Tím udělujete správci souhlas s využitím osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR), aby zpracovával vyplněné osobní údaje. Údaje budou zpracovávány po dobu 15 let. Výslovný souhlas udělujete dobrovolně. Máte právo vzít svůj souhlas zpět (písemně či e-mailem), požadovat informaci o rozsahu zpracovávaných údajů, aktualizovat nebo opravit je či omezit jejich zpracování, požadovat jejich výmaz, přenést je či podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
 14. Neplatnost či neúčinnost kteréhokoliv ustanovení nemá vliv na platnost či účinnost zbylých ustanovení.

Kontakt

+420 777 171 505

info@aerobicmania.cz

MY FIT studio s. r. o.

tř. Kapitána Jaroše 7b, Brno